[1]
Jurkevičius D., Vasilecas O., ir Laukaitis A., „Formalių konceptų analizė, kuriant taikomosios srities ontologijas“, IM, t. 46, p. 115-126, saus. 2008.