[1]
Atkočiūnienė O., „Žinių vadybos poveikis darniam vystymuisi Zenona“, IM, t. 46, p. 24-36, saus. 2008.