[1]
Stonkienė M., „Darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją: teisė į aplinkos informaciją“, IM, t. 46, p. 7-23, saus. 2008.