[1]
Stonkienė M., „Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje“, IM, t. 44, p. 98-106, saus. 2008.