[1]
Dagienė V. ir Jasutienė E., „Informacinės technologijos matematikai vizualizuoti ir tyrinėti“, IM, t. 41, p. 76-88, saus. 2007.