[1]
Matkevičienė R., „Verslo organizacijos informacinės aplinkos tyrimas“, IM, t. 41, p. 58-69, saus. 2007.