[1]
Kazakevičiūtė E., „Roland’o Barthes’o teorijų taikymas žiniasklaidos tyrimuose“, IM, t. 70, p. 85-103, saus. 2015.