[1]
Stundžė L., „Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose“, IM, t. 72, p. 7-20, saus. 2016.