[1]
Dagienė V., Stupurienė G., ir Sutkutė E., „Informatikos konkurso grafų uždavinių analizė“, IM, t. 72, p. 118-129, saus. 2016.