Janiūnienė E. „Studentų Informacinę Elgseną Motyvuojantys Veiksniai“. Information & Media, T. 61, 2012 m.sausio, p. 83-92, doi:10.15388/Im.2012.0.1067.