Kavaliauskaitė I. „Korporatyvinio įvaizdžio įtaka Vartotojų Pasitenkinimui Paslaugų Kokybe: Mobiliojo ryšio Bendrovių Atvejis“. Information & Media, T. 77, 2017 m.gegužės, p. 123-44, doi:10.15388/Im.2017.77.10710.