Eidukevičiūtė J. „Vyras tėvas Kaip Socialinių Paslaugų gavėjas: Istorinės Patirties raiška Socialinio Darbuotojo profesinėje Komunikacijoje“. Information & Media, T. 80, 2018 m.liepos, p. 119-35, doi:10.15388/Im.2017.80.11676.