Stasėnaitė V., ir Orlakaitė G. „Viešųjų Bibliotekų Inovatyvių Paslaugų Taikant Projektinę Veiklą Vertinimas“. Information & Media, T. 81, 2018 m.rugsėjo, p. 27-46, doi:10.15388/Im.2018.0.11939.