Plepytė - Davidavičienė G., ir Grebliauskienė B. „Privataus Ir viešojo Interesų raiška nušviečiant Emigracijos Klausimą Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje“. Information & Media, T. 81, 2018 m.rugsėjo, p. 121-32, doi:10.15388/Im.2018.0.11944.