Rudžionienė J., Grigas V., Enwald H., ir Kortelainen T. „Duomenų raštingumo Ir Mokslinių Tyrimų Duomenų Valdymo Apklausose Klausimynų Pildymo Nutraukimą Lemiantys Veiksniai: Lietuvos Ir Suomijos Patirtis“. Information & Media, T. 82, 2018 m.gruodžio, p. 115-30, doi:10.15388/Im.2018.82.8.