Misevičius A., ir Kuznecovaitė (Verenė) D. „Dviejų Lygių Iteracinis Tabu paieškos Algoritmas Kvadratinio Paskirstymo uždaviniui“. Information & Media, T. 85, 2019 m.spalio, p. 115-34, doi:10.15388/Im.2019.85.19.