Matkevičienė R. „Vyriausybės Veikla Skatinant savanorystę: Galios raiška Ar įtikinimo Menas“. Information & Media, T. 62, 2012 m.sausio, p. 113-5, doi:10.15388/Im.2012.0.1578.