Adomavičiūtė D., ir Mackevičius J. „Muitinės Audito Organizavimas Ir Jo Tobulinimo galimybės“. Information & Media, T. 62, 2012 m.sausio, p. 81-96, doi:10.15388/Im.2012.0.1581.