Valinevičienė G. „Universiteto edukacinės Aplinkos Ir Studento asmeninės Mokymosi Aplinkos sąveikos Veiksniai Naudojant Saityną 2.0“. Informacijos Mokslai, T. 63, 2013 m.sausio, p. 91-112, doi:10.15388/Im.2013.0.1589.