Matkevičienė R. „Lietuvos internetinės žiniasklaidos Konstruojamo Politinio Diskurso Kaita“. Information & Media, T. 59, 2012 m.sausio, p. 73-83, doi:10.15388/Im.2012.0.3113.