Ringelienė Živilė, ir Filipovič M. „Žodžių atpažinimo, grįsto paslėptaisiais Markovo Modeliais, Vizualizavimo Ir analizės Programinė įranga“. Informacijos Mokslai, T. 56, 2011 m.sausio, p. 63-72, doi:10.15388/Im.2011.0.3150.