Matkevičienė R. „Rizikos Komunikacija Lietuvos Prezidentų inauguracinėse Kalbose“. Information & Media, T. 55, 2011 m.sausio, p. 71-81, doi:10.15388/Im.2011.0.3161.