Stundžė L. „Organizacinės kultūros Ir Komunikacijos sąsajos Lyties Aspektu“. Information & Media, T. 53, 2010 m.sausio, p. 63-85, doi:10.15388/Im.2010.0.3183.