Stundžė L. „Komunikacijos Ir Informacijos Vadyba šiuolaikinėje Organizacijoje: Teorija Ir Praktika“. Information & Media, T. 52, 2010 m.sausio, p. 109-13, doi:10.15388/Im.2010.0.3191.