Brazdeikis V. „Informacinėmis Ir komunikacinėmis Technologijomis Papildytų Edukacinių Aplinkų Kaita“. Information & Media, T. 50, 2009 m.sausio, p. 57-63, doi:10.15388/Im.2009.0.3305.