Jurkevičius D., Vasilecas O., ir Laukaitis A. „Formalių Konceptų analizė, Kuriant Taikomosios Srities Ontologijas“. Information & Media, T. 46, 2008 m.sausio, p. 115-26, doi:10.15388/Im.2008.0.3353.