Stonkienė M. „Darniojo Vystymosi Poveikis Teisei į informaciją: Teisė į Aplinkos Informaciją“. Information & Media, T. 46, 2008 m.sausio, p. 7-23, doi:10.15388/Im.2008.0.3361.