Stonkienė M. „Lietuvos bibliotekų, Archyvų Ir Muziejų Prievolė Teikti Informaciją Visuomenei: Informavimas, Informacijos Teikimo įtvirtinimas Lietuvoje“. Information & Media, T. 44, 2008 m.sausio, p. 98-106, doi:10.15388/Im.2008.0.3403.