Gudauskaitė S. „Individo Kompetencijų aprėptis žinių visuomenėje: Problematikos apžvalga“. Information & Media, T. 42, nr. 43, 2008 m.sausio, p. 233-41, doi:10.15388/Im.2008.0.3414.