Dagienė V., ir Jasutienė E. „Informacinės Technologijos Matematikai Vizualizuoti Ir tyrinėti“. Information & Media, T. 41, 2007 m.sausio, p. 76-88, doi:10.15388/Im.2007.0.3454.