Šuminas A. „Lietuvos Nacionalinių Muziejų Komunikacijos Organizavimo Ir Vykdymo Problematika“. Information & Media, T. 69, 2015 m.sausio, p. 144-58, doi:10.15388/Im.2014.69.5103.