Kazakevičiūtė E. „Roland’o Barthes’o Teorijų Taikymas žiniasklaidos Tyrimuose“. Information & Media, T. 70, 2015 m.sausio, p. 85-103, doi:10.15388/Im.2014.70.5158.