Stundžė L. „Formalioji lyčių Studijų Mokslo Komunikacija Socialinių Mokslų Krypties Mokslo žurnaluose“. Information & Media, T. 72, 2016 m.sausio, p. 7-20, doi:10.15388/Im.2015.72.9218.