Eidukevičiūtė, Julija. „Vyras tėvas Kaip Socialinių Paslaugų gavėjas: Istorinės Patirties raiška Socialinio Darbuotojo profesinėje Komunikacijoje“. Information & Media 800 (liepos 4, 2018): 119-135. žiūrėta lapkričio 26, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/11704.