Yusifov, Farhad, ir Aynur Gurbanli. „Elektroninių Paslaugų Vertinimo Kriterijai: Azerbaidžano Pavyzdys“. Information & Media 810 (rugsėjo 4, 2018): 18-26. žiūrėta spalio 3, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/11919.