Rudžionienė, Jurgita, Vincas Grigas, Heidi Enwald, ir Terttu Kortelainen. „Duomenų raštingumo Ir Mokslinių Tyrimų Duomenų Valdymo Apklausose Klausimynų Pildymo Nutraukimą Lemiantys Veiksniai: Lietuvos Ir Suomijos Patirtis“. Information & Media 820 (gruodžio 28, 2018): 115-130. žiūrėta liepos 6, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/12290.