Šumskaitė, Lina, ir Gražina Rapolienė. „Motinystės Diskurso paraštėse: Bevaikystė 1991–1996 M. Lietuvos Moterims Skirtuose žurnaluose“. Information & Media 860 (gruodžio 30, 2019): 133-156. žiūrėta sausio 21, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/12660.