Matkevičienė, Renata. „Vyriausybės Veikla Skatinant savanorystę: Galios raiška Ar įtikinimo Menas“. Informacijos mokslai 620 (sausio 1, 2012): 113-115. žiūrėta gruodžio 8, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1578.