Pečeliūnaitė, Angelė. „,Debesų‘ Technologijos šiuolaikinėje Bibliotekoje. Elektroninės Skaityklos“. Informacijos mokslai 640 (sausio 1, 2013): 113-132. žiūrėta gruodžio 2, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1597.