Aleksė, Monika, ir Žardeckaitė-Matulaitienė Kristina. „Seksualinio Priekabiavimo, Priekabiavimo dėl Lyties Ir kūno Sudaiktinimo reikšmė Polinkiui į Sutrikusį Valgymo Elgesį“. Informacijos mokslai 920 (balandžio 14, 2021): 8-27. žiūrėta gruodžio 5, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/16070.