Mockus, Jonas, Igor Katin, ir Joana Katina. „Apie Eksperimentinį Investavimo Strategijų Tyrimą Realiose Ir Virtualiose Fi Nansų Rinkose“. Information & Media 650 (sausio 1, 2013): 103-110. žiūrėta lapkričio 28, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/2050.