Ringelienė, Živilė, ir Mark Filipovič. „Žodžių atpažinimo, grįsto paslėptaisiais Markovo Modeliais, Vizualizavimo Ir analizės Programinė įranga“. Informacijos mokslai 560 (sausio 1, 2011): 63-72. žiūrėta gruodžio 6, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3150.