Matkevičienė, Renata. „Rizikos Komunikacija Lietuvos Prezidentų inauguracinėse Kalbose“. Information & Media 550 (sausio 1, 2011): 71-81. žiūrėta liepos 7, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3161.