Stundžė, Lijana. „Komunikacijos Ir Informacijos Vadyba šiuolaikinėje Organizacijoje: Teorija Ir Praktika“. Information & Media 520 (sausio 1, 2010): 109-113. žiūrėta liepos 4, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3191.