Pragarauskaitė, Julija, ir Gintautas Dzemyda. „Tikimybinis dažnų Posekių paieškos Algoritmas“. Information & Media 500 (sausio 1, 2009): 352-357. žiūrėta gegužės 23, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3211.