Diskienė, Danuta, ir Katažyna Tamoševičienė. „Pedagogų Organizacinio įsipareigojimo, Pasitenkinimo Darbu Ir įsitraukimo į Darbą sąsajos“. Information & Media 690 (sausio 1, 2015): 89-102. žiūrėta birželio 25, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/5100.