Šuminas, Andrius. „Lietuvos Nacionalinių Muziejų Komunikacijos Organizavimo Ir Vykdymo Problematika“. Informacijos mokslai 690 (sausio 1, 2015): 144-158. žiūrėta gruodžio 2, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/5103.