Stundžė, Lijana. „Formalioji lyčių Studijų Mokslo Komunikacija Socialinių Mokslų Krypties Mokslo žurnaluose“. Information & Media 720 (sausio 11, 2016): 7-20. žiūrėta rugpjūčio 19, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/9218.