1.
Jastiuginas S. Integralaus informacijos saugumo valdymo modelio taikymas Lietuvos valstybės institucijoms. IM [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio29 d.];610:31-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1064