1.
Janiūnienė E. Studentų informacinę elgseną motyvuojantys veiksniai. IM [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio5 d.];610:83-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1067